Used Western Saddles

Model > Gaited Horse Saddle

  • Imus 4-beat Black Gaited Horse Saddle, 16 Withwide Tree, Withimus Pad And Girth
  • Imus 4-beat Amish-made Gaited Horse Saddle, 16 Withstandard Tree, Withbreast Collar